Projekt FVE spolufinancováno EU

Instalace fotovoltaické elektrárny ve společnosti
KaK – PRIMKA s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002508
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem předkládaného projektu je instalace nové FVE a její napojení do
elektroinstalace objektu společnosti K&K – PRIMKA s.r.o. za pomoci využití
obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro
podnikatelskou činnost žadatele.

web | Primka s.r.o. | Pekařství a cukrářství s dopravou - Zlínský kraj